Företagsrekonstruktioner

IT-Relations ECTS

Företagsrekonstruktion IT-Relations ECTS

Fylgia bistod vid rekonstruktionen av företaget IT-Relations ECTS. När ett beslut om företagsrekonstruktion väl vunnit laga kraft ger det huvudsakligen två effekter; dels är företagsledaren skyddad från personligt ansvar beträffande skatteskulder för tiden före ansökan, dels skyddas företaget mot exekutiva åtgärder såsom exempelvis konkurs.

Vår rekonstruktör Ulf Andersen har varit en väldigt bra samarbetspartner som lyckades skapa förtroende hos alla parter.

Peter Larsson
VD IT-Relations ECTS

OM KLIENTEN:

IT Relation ECTS är en systemintegratör som förser företag och organisationer med IT-relaterade produkter och tjänster och har sedan starten ökat sin omsättning varje år. Under första kvartalet 2013 fick företaget likviditetsproblem. I det här fallet innebar likviditetsproblemen sämre leverantörsvillkor och krav på förskottsbetalning, vilket i sin tur slog hårt mot produkterna med liten marginal.

KORT OM SAMARBETET:

När ett företag vill göra en lagstadgad rekonstruktion är vanligen det första steget att tillsammans med den tilltänkta rekonstruktören författa en ansökan om företagsrekonstruktion. Där redogör företaget för situationen och ber fordringsägarna att få skriva ned sina skulder på en procentsats mellan 25 och 75%. När beslutet om företagsrekonstruktion är fattat kan företaget få den arbetsro som krävs för att styra upp situationen. I detta fall valde samtliga borgenärer att acceptera ackordsuppgörelsen och företaget överlevde och utvecklas.

– Vår rekonstruktör Ulf Andersen har varit en väldigt bra samarbetspartner som lyckades skapa förtroende hos alla parter, berättar Peter Larsson, VD IT-Relations ECTS.

Fler case

Företagsrekonstruktioner

IT-Relations ECTS

Fylgia bistod vid rekonstruktionen av företaget IT-Relations ECTS. När ett beslut om företagsrekonstruktion väl vunnit…

Läs mer

Advokatfirman Fylgia har biträtt ägaren och grundaren till Sterling Finemballage AB vid försäljning av bolaget.

Läs mer

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen