Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Fylgia stärker upp med ökat kundfokus och nya partners

Hej!

Det känns som att sommaren är här, vilken värme vi har fått i hela landet! Men än är det inte semestertider, även om vi här på Fylgia också har högtryck. Våra kunder har också mycket på gång, inte minst med GDPR – den nya lagen för lagring av personuppgifter. Vi på Fylgia har också uppdaterat vår personuppgiftspolicy – läs mer om GDPR nedan.

Det har varit en spännande vår med positiva förändringar i organisationen som följd – vi har nya delägare som bidrar till ny och utökad kompetens, men också större jämlikhet och en föryngring av vår delägarkrets. Lär känna våra nya partners Fredrik och Markus i intervjun nedan.

Fylgia arbetar mycket med tvist och processrätt generellt, i alla branscher faktiskt. Vår specialist Lisse-Lotte Bolin, också ny delägare på Fylgia, berättar om varför förlikning ofta är att föredra framför ett förfarande i domstol. Läs hennes artikel nedan.

Sammantaget blir Fylgia starkare inom nyckelområdena transaktioner, tvist, IT-rätt och offentlig upphandling samt skatterätt. Här har vi flera bra nyrekryteringar på ingång. Två av dem kommer vi att presentera här under Nyheter nästa vecka. Kontakta oss gärna för att veta mer om allt vi kan hjälpa dig och din verksamhet med!

Anders Aspegren

[email protected], Managing Partner

 

Markus och Fredrik kan offentlig upphandling och transaktioner

Advokatfirman Fylgia välkomnar Fredrik Winroth och Markus Garfvé – specialister inom transaktioner och offentlig upphandling.

Offentlig upphandling är oerhört intressant, här finns mycket stora affärsmöjligheter för den vakne anbudsgivaren. Landstingen gör exempelvis många komplexa och omfattande upphandlingar inom Life Science och IT. Trafikverket lägger ut miljardkontrakt inom entreprenad. Många mindre och medelstora företag har mångdubblat omsättningen när de vunnit offentliga upphandlingar. Vad vi kan hjälpa till med är att bidra till att våra kunder vinner fler offentliga kontrakt och att dessa blir så lönsamma som möjligt, berättar Markus.

Vi jobbar brett med alla typer av företag som tävlar om kontrakten, oftast är dock företaget ett av de ledande inom sin bransch. Vi företräder också upphandlande myndigheter och enheter i stor omfattning. Det handlar då bland annat om att skriva bra avtal som säkrar goda affärsrelationer för en lång tid framöver, även efter det att kontraktet tilldelats. Stora upphandlingar utgör fantastiska möjligheter för företagen som påverkar deras verksamheter för många år framöver och mitt fokus är att bistå kunderna i hela processen, betonar Markus Garfvé.

Fredrik har ett förflutet som chefsjurist inom transportsektorn, där många offentliga upphandlingar också sker, både stora och små kontrakt. Som exempel så utförs majoriteten av alla taxiresor i Sverige som ett resultat av upphandlade kontrakt och dessa avtal är i många fall en grundförutsättning för en lönsam transportverksamhet, säger Fredrik.

Transportsektorn står inför stora förändringar där juridiken blir alltmer komplex. Självkörande bilar är ett exempel. Här kommer juridiska frågeställningar inom avtal, ansvar, försäkringsrätt, IT/teknik, personuppgifter m.m. att utvecklas. Den snabba förändringstakten ställer höga krav på oss advokater i vår rådgivande roll. Det gäller att vi är framsynta, tar ansvar för kundens affärsjuridik och kan morgondagens frågeställningar. Här har jag en fördel av att ha jobbat på kundsidan, det ger en förståelse för den operativa verksamheten och kundernas vardag, berättar Fredrik. Den stora fördelen av att ha arbetat som bolagsjurist är dock förståelsen för att rådgivningen måste vara konkret, pragmatisk och ha som mål att tillföra värde till klientens affär, säger Fredrik.

På frågan om varför Fredrik och Markus valde Fylgia berättar de att byrån har ett gott rykte på marknaden. Det är en spännande byrå som utmärker sig bland annat genom vinsterna i Årets Advokatbyrå, säger Markus. Det bevisar att Fylgia prioriterar kunderna i första hand och har ett starkt fokus på deras verksamhet, vilket passar mig och mina värderingar, säger Fredrik.
Nu ser vi fram emot att lära känna Fylgia, dess kunder och alla nya kollegor! Tillsammans ska vi utveckla byrån till att bli ännu vassare och bättre för våra kunder, avslutar Markus Garfvé.
Markus och Fredrik planerar ett frukostseminarium på ämnet ”Framgångsrik försäljning till offentlig sektor; tips och tricks inom offentlig upphandling” i slutet av augusti. Håll utkik på www.fylgia.se, datum publiceras inom kort.

Kontakta gärna [email protected] eller [email protected] för mer information! Läs mer om Fredrik och Markus i vårt pressmeddelande.

Fylgia och GDPR, så här skyddar vi dina personuppgifter

GDPR (the General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som ersätter personuppgiftslagen och har börjat gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. Därför har vi uppdaterat vår policy där vi beskriver hur vi samlar in, använder, delar och på annat sätt hanterar dina personuppgifter samt de rättigheter som du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter. Katarina Lindgren, Partner och ansvarig för IT&IP gruppen, arbetar bl.a. med GDPR frågor på Fylgia.

Din integritet är av stor betydelse för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra våra tillvägagångsätt för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt, lagligt och säkert sätt. Det är viktigt för alla företag som på något sätt hanterar personuppgifter att ha en GDPR-plan, berättar Katarina. Fylgia som advokatbyrå är inget undantag.
Ta gärna del av vår uppdaterade personuppgiftspolicy i sin helhet HÄR.
Om du vill ha mer information kring GDPR, IT-rätt, funderingar rörande varumärket eller marknadsrättsliga frågor, kontakta Katarina, [email protected].

Tvistelösning: Skäl för förlikning när risken för ogillande dom är för stor

Alla bolag står inför en risk att någon gång hamna i en tvist som man inte kan lösa. Det kan handla om att bolaget sålt en vara eller utfört en tjänst och inte fått betalt eller att parterna ingått ett avtal och inte delar uppfattning om avtalets innehåll, innebörd eller tolkning. Detta är vanliga anledningar till att Lisse-Lotte Bolin, processjurist på Fylgia, anlitas av bolag.

I egenskap av ombud får jag i mitt arbete uppgift att göra en s.k. processlägesöversikt för att bedöma möjligheterna till framgång. Avgörande är ofta vilken skriftlig och muntlig bevisning min huvudman har för sin sak. En del av mitt arbete blir således att avgöra om och när en förlikning är att föredra, berättar Lisse-Lotte.

En förlikning innebär att parterna träffar en överenskommelse, ofta på halva vägen. Ingen av parterna får fullt ut rätt men blir inte heller helt missnöjda. En fördel med en förlikning – om man bedömer att möjligheterna att vinna målet är små – är således att parterna genom överenskommelsen i högre grad kontrollerar utgången av tvisten. Ett annat skäl är att det är kostnadsbesparande. Att processa i allmän domstol eller inför en skiljenämnd är kostsamt och tar som regel lång tid. Man kan förenklat säga att det tar mellan ett till två år från det att man ansökt om stämning tills det att dom meddelats av tingsrätten. Avslutningsvis är det också ofta påfrestande för klienter att processa. Att under två år återkommande tampas med en tvist i domstol, vilket stjäl tid och energi från bolagets övriga verksamhet, är således också ett skäl till varför klienter väljer att träffa en förlikning, säger Lisse-Lotte Bolin.

Vill du veta mer om tvistelösning och processrätt? Kontakta gärna Lisse-Lotte, på [email protected].

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen