Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Magnus Österholm, biträdande jurist. Fylgias nya medarbetare presenterar sig.

1. Berätta lite om din bakgrund.
Jag tog examen 2015 från Stockholms universitet med specialkurser och uppsats i bland annat insolvensrätt. Efter min examen arbetade jag i två år på Kronofogdemyndigheten som kronoinspektör för att bredda mina kunskaper inom obeståndsrätten. Under slutet av 2017 påbörjade jag notarietjänst vid Attunda tingsrätt och blev klar i april 2019. Tiden vid Attunda tingsrätt var väldigt lärorik och jag fick upp ögonen även för andra rättsområden än obeståndsrätten. Efter avslutade notarietjänst har jag jobbat vid en mindre advokatbyrå med i huvudsak tvistelösning. Jag ser nu fram emot att ta mig an obeståndsrätten utifrån perspektivet på advokatbyrå.

2. Vad tror du din största tillgång är för Fylgia?
Jag kommer att kunna bidra med tidigare erfarenheter från arbete vid domstol, Kronofogdemyndigheten och annan advokatbyrå. Jag har genom min tid på Kronofogdemyndigheten förvärvat kunskaper inom utsökningsrätten vilket jag tror kommer att vara till nytta i mitt framtida arbete. Som person är jag lugn, rak och pragmatisk vilket har uppskattas av tidigare kollegor.

3. Hur ser du på framtiden inom ditt område?

Det kommer alltid att finnas behov av lösningar på obeståndsrättsliga frågor i bred bemärkelse. Behovet ser även ut att öka i närtid vilket kommer att ställa krav på att kunna erbjuda effektiva lösningar.

Kontaktuppgifter till Magnus hittar du här.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen