Nyheter

←Tillbaka Nyheter, Pressmeddelanden /

TeknikMagasinet Sweden AB i konkurs

OBS! Det har under perioden 10 mars – 4 maj 2021 pågått ett s.k. bevakningsförfarande vid Solna tingsrätt mål nr K 400-20, vilket innebär att de borgenärer som önskat göra gällande fordringar i konkursen haft att anmäla/bevaka dessa till tingsrätten senast den 4 maj. Det är bara fordringar som har bevakats som är berättigade till utdelning i konkursen. Efter denna tidpunkt går det att efterbevaka en fordran, men då utgår en efterbevakningsavgift om 1 428 kr. Kontakta Solna tingsrätt för närmare information om hur detta går till.

Information om bevakningsförfarande

I Teknikmagasinet Sweden AB:s konkurs har ett bevakningsförfarande inletts per den 10 mars 2021. Den borgenär som vill bevaka en fordran i konkursen måste anmäla detta till Solna tingsrätt senast den 4 maj 2021. Mer information om hur du praktiskt gör för att bevaka finns i tingsrättens underrättelse som du hittar här.

Nedan följer svar på vanliga frågor.

”Jag har tidigare anmält min fordran till konkursförvaltningen, behöver jag ändå bevaka hos tingsrätten?”
Ja. För att din fordran ska kunna bli aktuell för utdelning måste du anmäla den till tingsrätten. Detta gäller även om du tidigare anmält den till konkursförvaltningen.
Observera dock att undantag gäller för dig som fått förskottsutdelning på presentkort, se särskilt avsnitt nedan.

”Jag har presentkort och har fått förskottsbetalning, behöver jag bevaka hos tingsrätten?”
Du som fått förskottsbetalning för presentkort har skickat in en bevakningshandling till konkursförvaltningen. Vi ger in denna handling till tingsrätten. Du behöver alltså inte göra något ytterligare. Om du har flera presentkort och inte fått förskott utbetalt för alla, måste du fortfarande bevaka din fordran för de presentkort du inte fått betalning för.

”Jag har fått förskottsbetalning för presentkort, men har fått en underrättelse från tingsrätten om att jag måste bevaka. Vad gäller?”
Om du fått förskottsbetalning för presentkort ska du inte finnas med på de adresslistor vi skickat till tingsrätten och borde därför inte ha fått någon underrättelse. Dubbletter kan dock förekomma. Vänligen kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig vidare.

”Kommer jag få utdelning på min fordran?”
Vi har inlett bevakningsförfarandet för att vi bedömer att det kommer bli utdelning till s.k. oprioriterade borgenärer. Utdelningen kommer dock inte att ske med hela fordrans belopp, utan med en procentandel. Exakt hur stor andelen blir går inte att säga i nuläget, då det bl.a. beror på hur många borgenärer som bevakar. Minsta belopp för utbetalning av utdelning är enligt lag 100 kr. Är din fordran på ett lägre belopp, t.ex. för ett presentkort, kan det alltså hända att du inte får någon utdelning om utdelningsbeloppet din fordran berättigar dig till understiger 100 kr. Det går i dagsläget inte att säga hur stor fordran du måste ha för att vara ”säker” på att få utdelning.

Har du någon fråga som inte besvarats ovan? Kontakta oss på [email protected] så hjälper vi dig så snart vi kan. Frågor ställs endast till denna e-post. Vänligen observera att vi för närvarande har många som hör av sig, det kan därför dröja några dagar innan din fråga besvaras.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen