Nyheter

←Tillbaka Artiklar /

Tips och råd vid försäljning av reseverksamhet!

Frågetecken?

Fem saker att tänka på när du ska sälja din reseverksamhet
Resebranschen står inför sin kanske största utmaning någonsin till följd av covid-19. Samtidigt finns det signaler på att resebranschen kommer återhämta sig snabbt i takt med att befolkningen vaccinerats. När nästan hela världen befunnit sig i hemmakarantän eller med kraftiga restriktioner under lång tid så är det många som längtar efter att åter få röra sig i världen när det återigen kan ske tryggt och säkert.

Konjunkturläget kan därför beskrivas som svagt men med stor potential till kraftig återhämtning. Detta öppnar upp för möjligheter till goda och långsiktiga affärer genom sammanslagningar, uppköp och utköp – både för potentiella köpare och säljare.

Kapitalstarka köpare kan genom förvärv av konkurrenter stärka sina egna varumärken och sin kundbas samtidigt som ägare till starka varumärken kan genomföra företagsförvärv (s.k. exit) i syfte att säkra vinsten från sina många år av hårt arbete i branschen.

Vid en försäljning av sin reseverksamhet finns det ett antal viktiga punkter att tänka på – det kan därför vara klokt att redan innan diskussionerna med en tilltänkt köpare påbörjas ta kontakt med en expert på området som kan guide er genom processen.

Nedan följer fem punkter som vi anser att man bör tänka på inför en försäljning av sin reseverksamhet.

1. Komma i kontakt med och lära känna köparenkomma i kontakt, samtal
Första steget är att komma i kontakt med potentiella köpare. Här kan företagsförmedlare anlitas för att sondera marknaden och se om det finns intresse för nya köpare eller fusioner med andra bolag. Fylgia har samarbete med Sveriges Företagsmäklares Riksförbund (SFR) samt andra välrenommerade mäklare kan bistå med att hitta rätt person för ert bolag.

Köpare kategoriseras ofta antingen som strategiska eller finansiella köpare. En strategisk köpare letar ofta efter företag som kan inkorporeras i dennes befintliga verksamhet och därigenom erhålla en synergieffekt medan en finansiell köpare värderar eventuella förvärv utifrån ett risk- och avkastningsperspektiv eftersom denne kommer att sälja den förvärvade verksamheten vid ett senare tillfälle. Det företag som säljs kallas för ”målbolaget”.

För en strategisk köpare kommer ett av de första besluten att vara antingen köpa aktierna eller inkråmet (innehållet i målbolaget). Vid en aktieförsäljning säljer du dina aktier i företaget och därigenom alla företagets tillgångar och skulder. Vid en inkråmsöverlåtelse överlåter bolaget specifika tillgångar. En inkråmsöverlåtelse kan vara ett bra alternativ om du vill sälja en del av din verksamhet.

En annan viktig fråga att ta ställning till är hur en tilltänkt köpare tänkt finansiera förvärvet av din verksamhet. En köpare kanske vill finansiera transaktionen helt av sina egna resurser, men den kommer vanligtvis att behöva involvera andra parter som banker, investeringspartner eller institutionella investerare. Att involvera tredje part skapar ofta ett behov av ytterligare förhandlingar och juridisk dokumentation och kan påverka tidtabeller när transaktioner är beroende av köparfinansiering.

Innan du börjar att förhandla med en tilltänkt köpare – fundera på vad du vill uppnå, i vilka delar ni kan tänka er att kompromissa och vad ni verkligen inte kan acceptera. Att ta hjälp av ett juridiskt ombud redan i detta stadie hjälper er att specificera er kravbild och kan effektivisera och förenkla hela överlåtelseprocessen.

2. Förbered dig själv – skapa en målbild
Ur säljarens perspektiv lönar det sig att förbereda sig inför en försäljning. Ofta kräver en tilltänkt köpare en exklusivitetsperiod för att få genomföra sin due diligence och förhandla om de slutliga villkoren för köpet i lugn och ro. Under en sådan exklusivitetsperiod kan det vara svårt för en säljare att ändra de villkor som kommits överens innan exklusivitetsperioden.

Vår rekommendation är att exklusivitet endast ges när ni kommit fram till detaljerade villkor om försäljningen och köparen är redo att genomföra en egen juridisk och ekonomisk företagsgranskning (s.k. due diligence).

3. Due diligence – genomgång av bolaget
Vid företagsförsäljningar är det vanligt att köparen vill genomföra en granskning av målbolagets verksamhet, en s.k. due diligence. Det gäller framförallt om det är fråga om en aktieöverlåtelse. En sådan granskning syftar till att ge köparen en fullständig bild av målbilaget och vad köparen faktiskt ska förvärva.

En juridisk due diligence-granskning innefattar frågor om målbolagets avtal, anställda, skulder, ställda säkerheter, immateriella rättigheter, dataskyddsfrågor och om målbolaget uppfyller sina regulatoriska skyldigheter. En välinformerad köpare inom resebranschen kan också komma att ställa specifika frågor om bland annat resegarantier, försäkringsvillkor och konsumentskydd.

En köpare kommer också att genomföra en ekonomisk due diligence-granskning av målbolaget som syftar på utreda målbolagets ekonomi – såväl historiskt som framtidsutsikterna för verksamheten.

Resultatet av en due diligence-granskning kan komma att ge en tilltänkt köpare en möjlighet att omförhandla priset och ställa krav på garantiåtaganden från säljaren. En rekommendation är därför att ni som säljare redan på förhand har uppmärksammat den tilltänka köparen på eventuella frågor som annars kan ligga till grund för diskussioner och på så sätt tar bort udden av dessa frågor redan innan de ställs av köparen.

4. Affärskritiska frågor – förbered inför de nya ägarnas övertagandeHandshake
En av de viktigaste aspekterna av en försäljning som involverar ett reseföretag är att försäljningen inte påverkar bolagets möjligheter att bedriva oförändrad verksamhet. Med detta avses t.ex. att de avtal som målbolaget har idag inte påverkas av ett ägarbyte, att de eventuella resegarantier som ställts fortsätter att gälla osv. Som säljare bör ni därför redan innan transaktionsprocessen påbörjats utreda vilka eventuella förändringar och förtydliganden er verksamhet måste göra för att kunna överlåtas, särskilt mot bakgrund av den handläggningstid som det kan krävas hos motparter förr att genomföra ändringar.

Skattedeklaration

 

5. Skattefrågor – planera hur försäljningen ska beskattas
Vid en försäljning av ett aktiebolag uppstår ofta en skattepliktig inkomst för säljaren.

I syfte att mildra konsekvenserna av detta är det viktigt att redan innan transaktionen tillsammans med experter utreda hur detta kan komma att påverka säljarens ekonomi. Om detta inte sker finns risk för en omfattande skatteavbränning från försäljningslikviden – något som i slutändan påverkar säljaren negativt.

Genom dessa fem punkter skapar ni de bästa förutsättningarna för en lyckad verksamhetsöverlåtelse. Ta kontakt med våra experter inom företagstransaktioner i resebranschen så berättar vi mer om hur ni bör tänka inför en eventuell exit.

Tankeverkstad på Fylgia

Om Advokatfirman Fylgia
Advokatfirman Fylgia är en av Sveriges större affärsjuridiska advokatbyråer. Vi har cirka 70 anställda och arbetar med samtliga affärsjuridiska frågor, däribland tillståndsfrågor, avtalsrätt, skatterätt, fastighetsrätt, konsumenträtt och företagstransaktioner. Vi har ett dedikerat team för frågor inom resejuridiken och företräder några av Sveriges och Europas största resebolag med hantering av komplexa frågeställningar rörande transaktioner, resegarantier och kontakter med såväl försäkringsbolag som Kammarkollegiet.

Har ni några frågor eller är i behov av biträde i samband med en verksamhetsöverlåtelse inom resebranschen, vänligen kontakta oss:

Fredrik Winroth, [email protected]
Jesper Linder, [email protected]

Författare

Fredrik Winroth

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen