Agent- och återförsäljarrätt

Gå till en annan tjänst
återförsäljar-black

Agent- och återförsäljarrätt

Alla företag som producerar varor är beroende av att ha en fungerande distribution av sina varor för att utvecklas och nå framgång. För att åstadkomma detta är det vanligt inom ett flertal branscher att företag utser agenter eller återförsäljare för att nå ut på den svenska och/eller den internationella marknaden. Vad som är gemensamt för agenten och återförsäljaren är att de har stort ansvar för marknadsföringen på den aktuella marknaden. Den huvudsakligen skillnaden mellan dem ligger i att agenten tar upp ordrar för huvudmannens räkning från kunderna medan återförsäljaren själv köper produkterna från sin leverantör och ofta har ett lager och säljer till kunderna.

På Fylgia finns det jurister med mångårig erfarenhet och spetskunskap inom agent- och återförsäljarrätt. Vi företräder och rådger både agenter/återförsäljare och huvudmän/leverantörer. Vi kommer ofta in redan i samband med att parterna träffar ett avtal om att samarbeta och har under åren skapat många långvariga relationer med företag inom området. Vi kan hjälpa er med samtliga frågor som uppkommer med anledning av avtalsrelationen och vi har stor erfarenhet av att representera avtalsparter i förhandlingar och domstolsprocesser.

Agentlagstiftningen inom Europa är idag harmoniserad med anledning av ett EU-direktiv på området och det finns lagstiftning inom samtliga EU-länder som ger agenten långtgående rättigheter. Den harmoniserade lagstiftningen stadgar bl.a. att agenten som huvudregel har rätt till ett avgångsvederlag efter att den har blivit uppsagd. På återförsäljarområdet saknas det lagstiftning i Sverige och det blir därför av stor betydelse vad parterna faktiskt har avtalat.

I takt med att handeln har blivit mer gränsöverskridande och e-handeln har blivit en naturlig del av många företags distribution, har nya frågor aktualiserats i agent- och återförsäljarrelationer. Är det möjligt att begränsa agenten och återförsäljaren från att sälja utanför det område som den har tilldelats? I vilken utsträckning har återförsäljaren rätt att sälja via e-handel? Har man som agent rätt till provision på huvudmannens försäljning till större e-handelsbolag?

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen