Kommersiell Tech & Data

Gå till en annan tjänst
it-black

Kommersiell Tech & Data

Fylgias verksamhetsgrupp för Kommersiell Tech & Data har lång erfarenhet av strategisk rådgivning inom alla IT-relaterade rättsområden, såsom integritetsskyddsfrågor, IT-säkerhet och kommersiella IT-avtal. Bland våra klienter märks internationella advokatbyråer och några av världens största tech-bolag.

Jurister som förstår tekniken

Våra jurister har varit rådgivare åt såväl e-handelsföretag och utvecklare av AI-verktyg och molntjänster som åt klienter inom bl.a. bygg-, energi-, rese-, mode- och underhållningsbranscherna samt detaljhandeln. Vi följer teknikutvecklingen i de sektorer vi verkar i och är vana att hantera implementering av ny teknik samt att identifiera och lösa problem innan de uppstår.

Klientnära

Vi arbetar i integrerade team, nära klienten och ofta i långvariga samarbeten. Vår klientkontakt kännetecknas av såväl kontinuitet som en personlig kontakt med våra seniora jurister som lär känna verksamheten och dess unika behov. Detta har resulterat i att vi kunnat åta oss större uppdrag än vad som är typiskt för mellanstora advokatbyråer.

Verksamhetsgruppen leds av Martin Gynnerstedt, som utsetts till Next Generation Partner inom IT & Telekom av The Legal 500.Dataskydd & Integritet

Införandet av dataskyddsförordningen, GDPR, har inneburit ett ökat fokus på integritetsskydd. Bristande efterlevnad av...

förordningen, lagen om elektronisk kommunikation, NIS II-regleringen eller annan lagstiftning på området kan idag resultera i såväl sanktionsavgifter och skadestånd som i betydande renomméskador. Vi kan hjälpa våra klienter begränsa dessa risker genom att implementera rätt rutiner och dokumentation.

Verksamhetsgruppen för Kommersiell Tech & Data erbjuder heltäckande rådgivning kring personuppgiftshantering, från framtagning av biträdesavtal, integritetspolicies och konsekvensanalyser till juridiskt arbete med IT-säkerhet och internationella complianceprogram. Vi hjälper även klienter vid förhandlingar och med att förebygga och hantera incidenter.

Fylgias jurister arbetar nära tekniktunga klienter och håller sig löpande uppdaterade om såväl regelverken på området som den tekniska utvecklingen. Vi hjälper er oavsett om det gäller legala riskbedömningar kring IT-säkerhet och molntjänster, AI, kamerabevakning, marknadsföring, behandling av biometriska uppgifter, hälsodata och annan känslig information eller sedvanliga register över anställda och kunder.

 

Tjänster

 

 • Integritetsskyddsfrågor
 • Integritetspolicies
 • IT-säkerhet
 • Incidentrapportering och bedömningar
 • Individers rättigheter
 • Konsekvensanalyser
 • Bedömningar av personuppgiftsansvar
 • Biträdesavtal och bedömningar av personuppgiftsansvar
 • Bedömning, förebyggande och hantering av risker
 • Skyldigheter och policies avseende datalagring
 • Anonymisering, pseudonymisering och avidentifiering
 • Samtyckeshantering
 • Konsekvensbedömningar av dataöverföringar och avtal
 • Program för regelefterlevnad
 • Register över personuppgiftsbehandlingar
 • Dataportabilitet
 • Privacy by design
Läs mer Fäll ihop texten


Kommersiella avtal


Cybersäkerhet & InformationssäkerhetMarknadsföringsrätt

Konsumenträtt & E-handel


Sociala medier & onlineplattformar


Licens- & IPR-frågor

Våra specialister inom detta område

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen