Kommersiell tech & IP

Gå till en annan tjänst
it-black

Kommersiell tech & IP

IT-relaterad juridik, upphovsrätt, varumärkesrätt och annan immateriell rätt är centrala områden för många företag.

Så är det även för flera av Fylgias jurister. På Fylgia finns ett flertal jurister som har mångårig erfarenhet av att biträda klienter inom dessa rättsområden.IT-rätt

I princip varje företag använder sig av IT-stöd på något sätt. Många företag har sin kärnverksamhet inom IT-branschen...

eller är för sin kärnverksamhet beroende av olika typer av IT-stöd. Fylgias jurister har många års erfarenhet av att biträda klienter i IT-relaterade ärenden.

Det kan gälla:

 • Licenser
 • Underhåll
 • Systemleverans
 • Outsourcing
 • Utvecklingssamarbeten
 • Onlinetjänster
 • E-handel
 • Upphovsrätt och annan immaterialrätt
 • Behandling av personuppgifter
 • Domännamn
 • Varumärkesfrågor

På Fylgia finns ett antal jurister som har lång erfarenhet från IT-branschen genom att de själva varit anställda på IT-bolag. God branschkännedom och snabb insikt i klienternas verksamhet är därför naturligt.

Genom det internationella nätverket Ecomlex, tidigare utlandstjänstgöringar och många utländska klienter har Fylgia dessutom ett väl etablerat nätverk av advokatbyråer i hela världen för IT-relaterade och bolagsrättsliga frågor och Fylgia kan därför på ett effektivt sätt biträda i ärenden som rör olika jurisdiktioner.

Läs mer Fäll ihop texten

Dataskydd

Behandling av personuppgifter regleras framför allt i GDPR och i den svenska dataskyddslagen (2018:218). Genom GDPRs breda...

definition av ”behandling” och ”personuppgifter” omfattas numera alla företag och organisationer av GDPR. Det kan röra sig om företagets behandling av personuppgifter avseende de egna anställda, kunder eller leverantörer. På Fylgia finns lång erfarenhet av att biträda klienter i ärenden avseende personuppgiftsbehandling. Ofta handlar det om hur man får använda personuppgifter, att upprätta personuppgiftspolicies, besvara samtyckesfrågor och vilken information som ska lämnas till de registrerade.

Läs mer Fäll ihop texten

Telekomlagstiftning

Marknaden för elektronisk kommunikation är avreglerad. Kommunikation av tal, musik, bild, text och andra data utgör alltmer...

integrerade delar av tjänster på marknaden. Trots avregleringen gäller ett omfattande och dynamiskt EG-rättsligt regelverk för elektronisk kommunikation, varav huvuddelarna tas in i den särskilda svenska lagen i ämnet. Fylgias jurister har kunskapen, branschkännedomen och vanan att biträda i alla typer av avtalsfrågor såväl i förhållanden med operatörer som mellan operatörer. Likaså biträder Fylgias jurister i tvister samt vid till exempel tillståndsfrågor av olika slag och ärenden hos tillsynsmyndigheten.

Läs mer Fäll ihop texten

Reklamjuridik

Reglerna kring hur man som företag får marknadsföra sina varor och tjänster är omfattande. Det gäller såväl marknadsföringslagen...

som speciallagstiftning såsom t ex avseende alkohol, spel och lotterier samt direktmarknadsföring. På senare tid har även näringslivets egna självsanerande organ fått allt större betydelse för företagens marknadskommunikation. I vissa fall får även lagen om namn och bild i reklam betydelse för marknadsföringen. Fylgia biträder ofta inför lansering av kampanjer och tävlingar för alla typer av medier. Idag spelar t.ex. sociala medier en stor roll i företagens och organisationers marknadsföringsarbete, och Fylgia har experter som kan ge råd när det gäller gränsdragningen mellan reklam och information. Fylgias jurister hjälper företag såväl med rådgivning och riskbedömning beträffande egen marknadsföring som med biträde då företag uppfattar konkurrenters marknadsföring som otillbörlig.

Läs mer Fäll ihop texten

Mönsterrätt

I dagens samhälle har mönster och design fått en allt större betydelse. Eftersom såväl hårt arbete som stora investeringar...

ofta ligger bakom bra design är det väsentligt att så långt möjligt skydda och ta tillvara sina rättigheter. Mönsterrätten är ett designskydd som skyddar en produkts utseende, eller en del av det. Fylgia kan hjälpa företag inte bara med att skydda en produkt utan också med att optimera värdet av investeringen genom t.ex. licensiering. Naturligtvis biträder Fylgia även vid intrång eller intrångspåståenden i skyddade produkter.

Läs mer Fäll ihop texten

Upphovsrätt

Upphovsrättsliga tillgångar, såsom t.ex. datorprogram, databaser, design, ritningar, bilder, musik och andra typer av...

verk eller koncept, utgör viktiga tillgångar i många företag. Fylgias jurister har stor erfarenhet av upphovsrättsliga frågor. Vi biträder upphovsmän och rättighetshavare som vill skydda eller exploatera sin rätt. Naturligtvis biträder Fylgia även vid intrång eller intrångspåståenden i skyddade produkter.

Läs mer Fäll ihop texten


Varumärkes- och firmarätt

Varumärken och andra kännetecken utgör en värdefull tillgång i många företag. Fylgia erbjuder affärsmässig rådgivning...

beträffande skydd och exploatering av varumärken och andra kännetecken samt biträder i samband med påstående om intrång. Fylgia biträder även vid firmaregistreringar och franchiseupplägg.

Vi kan hjälpa dig med varumärkesansökningar:

– Svensk varumärkesansökan

– EU-varumärkesansökan

– Internationella varumärkesregistreringar enligt Madridprotokollet

Vi hanterar även invändningar eller om PRV eller den internationella registreringsmyndigheten anför hinder mot registreringen av varumärket.

Det är viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt få information om potentiellt förväxlingsbara konkurrerande kännetecken. Därför erbjuder vi förhandsgranskning samt varumärkesbevakning om så efterfrågas.

Vi kan även bistå med att bevaka och kommersialisera företagets varumärkesrättigheter genom exempelvis:

– Varumärkesinventering

– Varumärkeslicensavtal

– Biträde vid angrepp

Läs mer Fäll ihop texten

Våra specialister inom detta område


Övriga verksamma inom området

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen