Skatterätt

Gå till en annan tjänst
skatte-black

Skatterätt

Många av våra klienter använder oss som ett stöd i löpande skattefrågor som avser deras företag, anställda och delägare.

Med företag menar vi samtliga företagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsverksamheter och stiftelser. Vi hjälper till vid företagsöverlåtelser och omstruktureringar samt generationsskiften av familjeföretag. Vi är specialiserade på inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter avseende företag och privatpersoner i Sverige samt företag och privatpersoner som verkar eller vistas i flera länder. Tillsammans med våra utländska nätverk underlättar vi och optimerar hanteringen vid företagsetableringar i Sverige och utomlands. Förutom löpande rådgivning och transaktioner av olika slag hjälper vi till med det årliga deklarationsarbetet för såväl företag som privatpersoner. Vi är även ombud vid skatterevisioner, skatteprocesser, mål angående ställföreträdaransvar och ekobrott och verkar aktivt genom föredrag och vid seminarier för ett rättssäkert samhälle.Ekobrott

Med ekobrott menas ekonomisk brottslighet. Detta omfattar bokföringsbrott, skattebrott, försvårande av skattekontroll,...

oredlighet mot borgenärer och insiderbrott. Vi hjälper till att tillvarata dina rättigheter när frågan om ekobrott kommer upp. Har du även blivit påförd skattetillägg kan det vara dubbelbestraffning som inte får ske. Finns det någon möjlighet att påverka valet mellan skattetillägg och annan brottspåföljd? Förutom vår processerfarenhet av ekobrott har vi stor nytta av våra kunskaper inom skatter, bolagsrätt och redovisning även i denna typ av ärenden.

Läs mer Fäll ihop texten

Generationsskiften

Står du inför att lämna över företaget till barnen eller sälja familjens livsverk externt? Vill du ta in barn eller anställd...

i ägarkretsen för att säkerställa företagets fortlevnad då uppkommer många skattefrågor för både företag och ägare. Vi hjälper till att det blir som du har tänkt.

Läs mer Fäll ihop texten

Löpande skatterådgivning

Skattelagstiftningen är oerhört komplex vilket ställer enorma krav på alla skattskyldiga såväl företag och privatpersoner....

Vi arbetar mycket för att komma in så tidigt som möjligt för att undvika alla fällor som omger vårt skatteregelverk. Ett mervärdesskattefel som upprepas blir snabbt stora belopp. En förmån som inte redovisas medför ett surt och kostsamt efterspel för såväl företaget som den anställde. Ska du flytta utomlands vilka tillgångar får du behålla i Sverige och hur ofta och hur länge får du hälsa på för att inte bli fullt ut skattskyldig här. Vad händer om du vill flytta tillbaka till Sverige eller ta hem dina tillgångar som du har i utlandet? Ett vanligt inslag i vårt arbete är att vara ett naturligt bollplank för företag i deras dagliga löpande verksamhet och för privatpersoner när de står inför att förändra sin vardag som kan få skattemässiga konsekvenser. Vidare hjälper vi till vid det årliga deklarationsarbetet.

Läs mer Fäll ihop texten

Omstruktureringar

Vid alla typer av ägarförändringar är skattefrågan central. Det kan vara allt ifrån köp och försäljning av bolag, verksamheter...

och fastigheter, nyemissioner, inlösen och likvidation. Vi hjälper till att uppnå det eftersträvade resultatet på ett skattemässigt fördelaktigt sett. Om det inte finns ett givet svar av gällande rätt hjälper vi till att få ett bindande förhandsbesked.

Läs mer Fäll ihop texten

Skatteprocess

Vi hjälper dig och ditt företag både i ärenden hos Skatteverket och i domstol. Förutom skattefrågan i sig har vi stor...

processerfarenhet. Vilka frågor bör hanteras hos Skatteverket och vilka frågor bör överklagas till domstol? Vilka krav ställs på bevisningen och hur gör man på bästa sätt för att nå framgång? Är det möjligt att få anstånd under domstolsprövningen? Frågorna är många och pågående ärenden påverkar ofta mycket annat i företaget och i livet i stort. Processer tar många gånger lång tid och är förenade med stora kostnader. Vi gör alltid en processanalys inför uppdraget för att ge de bästa råden hur att hantera den uppkomna situationen.

Läs mer Fäll ihop texten

Skatterevisioner

Vad ska man tänka på när Skatteverket beslutar sig för en granskning av företag eller person? Vilka rättigheter och skyldigheter...

har den som granskas? Vilka rättigheter och skyldigheter har Skatteverket? Vi hjälper dig att vara väl förberedd vilket ofta leder till ett bättre resultat.

Läs mer Fäll ihop texten

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen