08 442 53 00
inbox@fylgia.se

Våra tjänster

Fylgia erbjuder tjänster inom:

 

Vårt erbjudande

INTERNATIONELL SERVICE

Idag finns inte många verksamheter som kan bedrivas utan en internationell anknytning. Samarbetspartners, kunder, leverantörer och andra aktörer finns ute i världen vilket medför att såväl mindre som större svenska företag inte sällan ingår avtal med utländska parter.

Fylgias jurister arbetar dagligen på den internationella arenan. Upprättande, granskning och tolkning av avtal jämte biträdande i avtalsförhandlingar och tvister kan sägas utgöra kärnan i Fylgias verksamhet. Fylgias klienter omfattar allt från fåmansbolag med lokal verksamhet och börsnoterade koncernbolag med internationell förankring till offentlig sektor som upphandlar tjänster av internationella aktörer. Till våra internationella klienter hör bl.a. Italienska Handelskammaren i Sverige, Microsoft Corporation, IT-bolag och spelbolag med säte på Malta och olika amerikanska IT-företag. Vi samarbetar även frekvent med advokatbyråer i andra länder, inom såväl Europeiska unionen, Asien som USA. Fylgias jurister har genom dessa samarbeten och uppdrag en mångfacetterad erfarenhet av det affärsjuridiska rättsområdet.

Fylgia har under åren byggt upp ett omfattande kontaktnät och är – utöver de personliga kontakter som knutits genom åren – engagerad i flera olika internationella sammanslutningar som International Business Law Consortium, Ecomlex, ITechLaw Association och International Union of Commercial Agents and Brokers. Vi har vidare genom våra samarbetspartners i t.ex. Silicon Valley hjälpt svenska företag att etablera sig i Kalifornien och vice versa, liksom att outsourca hela eller delar av verksamhet eller produktion till utlandet. Detta arbete innebär att ett nära samarbete med ledande advokatfirmor och företag i andra länder byggts upp.

Med en god överblick över marknaden och en bred erfarenhet av olika typer av finansiella transaktioner ger vi också råd i strategiska och strukturella frågor samt råd avseende finansiella instrument. Fylgia har biträtt internationella aktörer med rådgivning om finansiella instrument, köp- och säljoptioner, warrants och certifikat m m.

Förutom engelska behärskar flera av Fylgias jurister även tyska, franska och polska.

Fylgia är representerat i de internationella nätverken
International Business Law Consortium (IBLC) och Ecomlex

Fylgia är även medlem i International Technology Law Association (ITECHLAW)

Läs mer om vår internationella service Fäll ihop texten

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen