Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Tobias Hedlin är Fylgias nye biträdande jurist!

Välkommen till Fylgia Tobias, berätta gärna lite om din bakgrund
Den första tiden efter examen från Stockholms universitet ägnade jag åt affärsjuridik i bred bemärkelse på en advokatbyrå. Det var roligt och nyttigt att jobba hands on med problemlösning oavsett om det gällde hyresförhållanden, fordringsmål eller personuppgiftsbehandling. Efter det tjänstgjorde jag som tingsnotarie på Stockholms tingsrätt, varav knappt halva tiden på Patent- och marknadsdomstolen. En lärorik tid som bl.a. erbjöd en bra inblick i domstolens verksamhet, ett djupdyk i både materiell och processuell rätt och en öppnad dörr till både immaterialrätten och marknadsrätten.

Vad tror du din största tillgång är för Fylgia?

En tredelad kombination av dels engagemang för att klienten, dels tidigare erfarenhet av att vara rådgivare såväl som att vara en del av dömande verksamhet och slutligen en nyfikenhet och en ödmjukhet inför juridiken som verktyg att lösa problem med.

Framtiden inom ditt område, hur ser du på den?

Immaterialrättigheterna har varit viktiga för frihandeln och de kommer att vara fortsatt viktiga för att säkra frihandeln även i framtiden. De senaste åren har vi sett en ökad trend åt handelskrig, utträden ur internationella samarbeten och protektionism och därför ligger en av utmaningarna på området att internationellt sett hitta minsta gemensamma nämnare och komma överens om kloka avvägningar som erbjuder en välbalanserade avvägningar. En annan utmaning på området kommer vara att anpassa immaterialrätten efter den tekniska utvecklingen som kan komma att kräva anpassningar av juridiken på sätt som idag är svåra att förutse.

 

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen