Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Vi välkomnar Christopher Jakobsson som vårt nyaste tillskott som biträdande jurist

Välkommen till Fylgia, Christopher.
Berätta lite om din bakgrund.

”Efter min examen från Uppsala universitet fördjupade jag mig i miljörätt och EU-rätt och började att arbeta på en advokatfirma och jobbade med mark- och miljörätt, därefter notariemeritering vid tingsrätt vilket gav mig vana och förståelse för processföring. Efter notariemeritering ville jag tillbaka till den framåtblickande mark- och miljörättsliga juridiken och började som föredragande jurist på Mark- och miljööverdomstolen och fick erfarenhet av både större ansökningsmål för stora miljöpåverkande verksamheter som bygglovsprövningar och lantmäteriförrättningar. ”

Vad tror du att din största tillgång är för Fylgia?
”Med min bakgrund från både affärsjuridisk byrå, tingsrätt och Mark- och miljööverdomstolen har jag ett brett kompetensområde som spänner över såväl exploateringsinriktad juridik som processande. Med erfarenhet från miljörätt, fastighetsrätt och plan- och byggfrågor har jag också en förståelse för att juridiken måste avpassas mot verkligheten och kunskaper som sträcker sig utöver vad som anges i paragrafer. ”

Hur ser du på framtiden inom ditt område?
”Den mark- och miljörättsliga juridikens betydelse ökar för varje år. I dagsläget träffar den i stort sett alla exploateringsprojekt. En stor portion av alla verksamheter måste dessutom redan idag förhålla sig till t.ex. miljöbalkens krav. Genom min erfarenhet från domstol har jag uppmärksammat att många ansökningsprocesser fördröjs av orimliga förväntningar på vad som ska gå att få tillstånd till. Det är egentligen inget konstigt, en entreprenör/verksamhetsutövare ska ju ha en ”inget är omöjligt”-attityd. Det är då mycket viktigt att den attityden kan sammankopplas med ett ombud som på ett bra sätt kan klargöra vilka krav som ett projekt ändå måste lyda under. I alltför många fall har viktiga verksamheter gått igenom instansordningen för att till sist inte bli av. Min förhoppning är att kunna vara en rådgivare som sätter förväntningarna på en sådan nivå att det går att avgöra om det är värt att driva projekten. För de fall man kommer fram till att gå vidare så vill jag säkerställa att prövningen går så snabbt som möjligt genom att ha förutsett och tillgodosett de krav som kommer ställas på verksamheten. ”

Kontaktuppgifter till Christopher hittar du här.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen