Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Ett av våra nytillskott på byrån, Nano Kettunen-Linder, bitr. jurist presenterar sig

Nano Kettunen Linder1. Berätta lite om din bakgrund.
Jag har ett förflutet inom försäljning och marknadsföring innan jag utbildade mig till jurist. Jag tog examen 2017 vid Stockholms Universitet med specialkurser och uppsats inom fastighetsrätt, bostadsrätt och plan- och bygglagen. Under slutet av min utbildning arbetade jag som protokollförare och jurist vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm. Efter avslutad utbildning påbörjade jag notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt, vilken avslutades nu vid årsskiftet 2019-2020.

2. Vad tror du din största tillgång är för Fylgia?
Jag tror att mina kunskaper inom nyttjanderätter och plan- och bygglagen är min största tillgång för Fylgia. Jag har även praktisk erfarenhet från husbyggnation vilket gett mig en fördjupad förståelse för byggprocessen och de praktiska svårigheter som uppstår vid en entreprenad. Mina mångåriga erfarenheter av kundhantering och förhandling tror jag även kommer vara en tillgång.

3. Hur ser du på framtiden inom ditt område?
Det händer mycket spännande saker dels inom hyreslagstiftningen och dels inom plan- och bygglagen. Den kommande utvidgningen av Attefalshusens byggnadsarea tror jag kommer resultera i att flera komplementbostäder kommer att byggas. Eventuellt kommer detta att leda till att det på riktigt börjar utforskas hur Attefalshus kan byggas i två plan och med större boareor. Utan att bli för nördig så tror jag att det kommer kunna åstadkommas mycket kreativa lösningar inom ramen för BBR. Vad gäller hyreslagstiftningen förväntar jag mig att avregleringen vad gäller rättelse vid andrahandsuthyrning och hyresnämndens långa handläggningstider kommer leda till att flera hyresvärdar kommer att använda tingsrätten som arena för att driva frågan om uppsägning och framförallt förverkande. Att vi eventuellt frångår bruksvärdessystemet kan även få stora konsekvenser för hyresrätten som objekt.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen