Karriär

Vår främsta tillgång

Vi på Fylgia ser våra medarbetare som vår främsta tillgång. Det är viktigt för oss att vi håller hög kvalitet och kompetens, därför erbjuder vi dig goda möjligheter till professionell och personlig utveckling.

I min roll som biträdande jurist på Fylgia växer och utvecklas jag varje dag genom att tidigt få ta ansvar och arbeta självständigt i ärenden med stöd från erfarna och dedikerade kollegor. Det är en miljö som verkligen främjar personlig och professionell utveckling.

Josefin Lind
Biträdande jurist

Vad är intressant för oss?

Vid rekrytering värdesätts förstås formella meriter, erfarenheter samt goda vitsord men det är också betydelsefullt att våra medarbetare har många intressen, inte bara inom juridiken. På Fylgia tar vi ofta tillfället i akt att umgås.

Tack vare en sammansvetsad kärna av delägare och engagerade medarbetare har vi skapat en stark gemenskap och öppenhet som gynnar både våra medarbetare och våra klienter. Vi söker ständigt bredda och utveckla verksamheten genom rekrytering av kvalificerade medarbetare.

Alltid på din sida av bordet

Tillbaka till toppen