Våra expertisområden

Fylgia erbjuder expertis inom:

 

INTERNATIONELL EXPERTIS

Idag finns inte många verksamheter som kan bedrivas utan en internationell anknytning. Samarbetspartners, kunder, leverantörer och andra aktörer finns ute i världen vilket medför att såväl mindre som större svenska företag inte sällan ingår avtal med utländska parter.

Fylgias jurister arbetar dagligen på den internationella arenan. Upprättande, granskning och tolkning av avtal jämte biträdande i företagsöverlåtelser, avtalsförhandlingar och tvister kan sägas utgöra kärnan i Fylgias verksamhet. Fylgias klienter omfattar allt från fåmansbolag med lokal verksamhet och börsnoterade koncernbolag med internationell förankring till offentlig sektor som upphandlar tjänster av internationella aktörer. Vi samarbetar även frekvent med advokatbyråer i andra länder, inom såväl Europeiska Unionen, USA som Asien. Fylgias jurister har genom dessa samarbeten och uppdrag en mångfacetterad erfarenhet av det affärsjuridiska rättsområdet.

Fylgia har under åren byggt upp ett omfattande internationell kontaktnät och är – utöver de personliga kontakter som knutits genom åren – engagerad i flera olika internationella sammanslutningar som International Bar Association, International Business Law Consortium, ALFA International, Ecomlex och ITechLaw Association och International Union of Commercial Agents and Brokers.

Förutom engelska behärskar flera av Fylgias jurister även tyska och franska.

Läs mer om vår internationella service Fäll ihop texten

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen