VÄLKOMMEN TILL FYLGIA - VI KAN AFFÄRSJURIDIK!

Fylgia tillhandahåller högkvalitativa affärsjuridiska tjänster och juridisk spetskompetens. Vi är stora nog att ge våra klienter fullservice i alla juridiska frågor, men tillräckligt små för att behålla en personlig kontakt med engagemang och kunskap för din bransch.

Vår affärsidé är att vara en juridisk följeslagare för dig och ditt företag – din Fylgia. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla affärsjuridik av högsta kvalitet och tillgänglighet. När du behöver bistånd av en jurist/advokat för rådgivning inom det affärsjuridiska området strävar vi efter att bli det självklara valet för dig.

Fylgias jurister är verksamma inom många olika rättsområden exempelvis: Agent- och återförsäljarrätt, Arbetsrätt, Bolagsrätt, EU- och konkurrensrätt, Fastighets- och miljörätt, Företagsöverlåtelser, Försäkrings- och skadeståndsrätt, Förvaltningsrätt, IT- och Immaterialrätt, Obeståndsrätt, Skatterätt samt Tvistelösning.

Fylgia har Sveriges största samlade grupp konkursförvaltare. Vi besitter en mycket bred erfarenhet av obeståndsjuridik. Genom vårt kontaktnät, erfarenhet och byråorganisation kan vi tillhandahålla en effektiv konkurshantering.

Genom att rekrytera de främsta medarbetarna och en ständig kompetensutveckling hos de befintliga medarbetarna har vi lyckats skapa en unik kompetens och stämning.