Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Erik Stavefeldt, ny bitr. jurist svarar på tre snabba frågor

1. Berätta lite om din bakgrund.
Jag tog min juristexamen 2013 från Lunds universitet och gick därefter vidare till att göra notariemeritering vid Södertörns tingsrätt. I maj 2016 började jag arbeta som beredningsjurist på mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, sedermera som specialist inriktad mot plan- och bygglagen. Närmast kommer jag från tio månader som heltidspappa och ser nu fram emot att jobba mot större byggprojekt än de som görs med klossar.

2. Vad tror du din största tillgång är för Fylgia?
Med min bakgrund hoppas jag kunna bidra med en breddad och fördjupad kompetens, särskilt inom plan- och byggområdet, men också inom miljörätt, fastighetsrätt och processande. Jag hoppas också kunna vara en tillgång i egenskap av god kollega. För mig är det viktigt med ett öppet, vänligt och proffsigt bemötande mot såväl kollegor som kunder.

3. Hur ser du på framtiden inom ditt område?
Bostadspolitik är en ständigt aktuell fråga. Plan- och byggrätten är därför ett relativt levande rättsområde som har sett, och lär få se, flera reformer i syfte att stimulera byggande. Antalet plan- och byggmål som överklagas till mark- och miljödomstol har ökat betydligt de senaste åren, och om det är en ihållande trend borde vi också se ett ökat behov av juridisk expertis på området. Aktuellt just nu är att exploatörer genom praxis getts möjlighet att yttra sig i domstolsprocessen när en antagen detaljplan överklagats. Med en större möjlighet för exploatörer att bevaka sina intressen i detaljplanemålen kan det tänkas att efterfrågan på juridiska tjänster inom detta område också ökar.

Kontaktuppgifter till Erik hittar du här

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen