Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Försäljning i konkurs: Verksamhet för tillverkning av trähus till salu

3House Sweden AB försattes i konkurs vid Gotlands tingsrätt den 23 februari 2015.

Bolaget har bedrivit byggnadsverksamhet med tillverkning av takstolar, väggelement, friggebodar samt färdiga fritidshus och permanenthus på av bolaget ägd industrifastighet i Lye på Gotland. Se vidare information på bola­gets hemsida, www.3house.hemsida24.se.

Konkursboet infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen. Anbud mottages även på industrifastigheten separat. Visning sker efter överenskommelse med konkursförvaltningen.

Anbud, som skall vara konkursboet tillhanda senast den 17 mars 2015, skall vara skriftliga och skickas per e-mail till [email protected]. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja rörelsen under hand utan att anbudstiden gått ut.

För anbudsunderlag vänligen kontakta konkursförvaltare Bo Söder på [email protected] alternativt advokat Josefin Müntzing Alm på [email protected].

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen