Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Fylgia vinner framgång i HD med forumfråga

Fylgia, genom advokat Johan Obel, har framgångsrikt företrätt en klient i HD. Frågan som prövades i HD var vilken domstol (forum) som var behörig att pröva en talan om ersättningsskyldighet till följd av det indirekta besittningsskyddet för lokalhyresgästen i jordabalken. En tvist som avser nyttjanderätt till fast egendom, exempelvis lokalhyra, ska prövas vid så kallat fastighetsforum, vilket alltså är den domstol inom vars domkrets fastigheten är belägen. Den domstol som utgör fastighetsforum har exklusiv kompetens att pröva tvisten, vilket innebär att alla andra domstolar är förhindrade att pröva tvisten.

Eftersom denna tvist gällde ersättningsskyldighet till följd av ett hyresförhållande väckte klienten talan vid fastighetsforum. Såväl tingsrätten som hovrätten ansåg att käranden hade väckt talan vid fel domstol. Domstolarna ansåg att frågan om ersättningsskyldighet inte hade direkt anknytning till hyresförhållandet.

HD fastslog att lagtextens ordalydelse, praktiska möjligheter att föra bevisning i målet samt att en tvist om det indirekta besittningsskyddet i processuell mening utgör en hyrestvist innebar att rätt forum var fastighetsforum.

Fylgia har stor erfarenhet av kommersiell hyresrätt och särskilt gällande att driva ersättningstvister vid lokalhyra.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen