Nyheter

←Tillbaka Nyheter, Pressmeddelanden /

Nytt ställningstagande från Konkurrensverket riskerar att leda till kraftigt fördyrade entreprenader

Konkurrensverket har publicerat ett utkast till ställningstagande om kraven på ändrings- och optionsklausuler i LOU i förhållande till ÄTA-bestämmelserna i AB 04. Advokatfirman Fylgia bedömer att ställningstagandet medför onödig osäkerhet kring tillämpningen av upphandlingsreglerna, vilket tvingar anbudsgivare att i sina kalkyler ta höjd för att ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten inte kommer utgå och att de i stället tvingas räkna in dessa i sina anbudssummor – något som enligt Fylgias bedömning strider mot syftet med offentlig upphandling, riskerar att innebära väsentligt ökade kostnader och därigenom få allvarliga samhällskonsekvenser.

Det kan noteras att ställningstagandet utgör Konkurrensverkets bedömning av rättsläget och att det i sig inte har något självständigt rättskällevärde. Enligt advokatfirman Fylgias mening kan det förväntas att slutsatserna i ställningstagandet kommer ifrågasättas vid kommande rättsliga prövningar.

Advokatfirman Fylgia finner skäl att ifrågasätta Konkurrensverkets bedömning och anser att ställningstagandet bör utmanas. Mot bakgrund av detta har Fylgia sammanställt synpunkter kring Konkurrensverkets ställningstagande. Läs vårt remissvar i dess helhet här.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen