Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Verkstads/industriverksamhet i Skellefteå till salu

JR Mekan AB, 556410-0989, försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 10 juli 2018.

Bolaget har bedrivit montage, underhålls- och tillverkningsarbete avseende metallbearbetning inom främst gruvbranschen och byggbranschen från av Bolaget förhyrd lokal på Filtergränd 4 i Skellefteå och hos kund.

Konkursboet infordrar härmed anbud på hela eller delar av rörelsen eller enskilda tillgångar. Visning sker dels onsdagen den 25 juli kl 14.00 på plats. Anmälan är obligatorisk och görs direkt till [email protected]. Härefter sker visning efter överenskommelse med konkursförvaltningen.

Anbud, som skall vara konkursboet tillhanda senast den 2018-08-02, skall vara skriftliga och skickas per e-post till [email protected] eller [email protected]. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja rörelsen eller delar av denna under hand utan att anbudstiden gått ut.

För anbudsunderlag vänligen kontakta undertecknad på [email protected] alternativt biträdande jurist Tobias Gårderyd[email protected]. Vid frågor kontakta i första hand Tobias Gårderyd på ovan mejladress eller på 08 442 53 00.

Advokat Bo Söder
Konkursförvaltare

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen