Nyheter

←Tillbaka Nyheter, Pressmeddelanden /

INTE BARA BONNTUR

Johan Sandberg har som ombud för den riksbekante ”kobonden” som julen 2012/2013 blev av med 69 kor på en gård i Sörmland vunnit full framgång i Högsta domstolen. Högsta domstolen fastställde i dom den 29 januari 2020 i mål T 481-19 att Länsförsäkringar Södermanland saknade rätt att säga upp kobondens försäkringar i förtid på den grunden att han skulle ha lämnat oriktiga uppgifter och att bolaget därför och då bolaget genom uppsägningarna handlat oaktsamt är skadeståndsskyldigt mot kobonden.

Domen har stort prejudikatvärde då det saknas avgöranden och klargörande uttalanden i litteraturen om under vilka förutsättningar ett försäkringsbolag får säga upp en försäkring i förtid och om konsekvenserna av om en sådan uppsägning sker felaktigt.

Härnäst väntar en beräkning av skadan för att framställa kobondens skadeståndsanspråk mot försäkringsbolaget.

Läs domen här.

Johan Sandberg

Advokat Johan Sandberg

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen