08 442 53 00
inbox@fylgia.se

Bolagsrätt

Gå till en annan tjänst
book-color

Bolagsrätt

Bolagsrätten är affärsjuridikens kärna. Fylgias jurister ger kvalificerat stöd inom alla typer av bolagsrättsliga ärenden.

Ärenden som hanteras löpande inkluderar bolagsbildningar, fusioner, ägarförändringar, upplösningar av bolag, omstruktureringar, joint ventures och andra sammanslagningar och alla typer av registreringsärenden vid Bolagsverket. Vi kan bistå bolagets ledning med att planera bolagsstyrningen och vi kan ansvara för anslutningen av bolagets värdepapper till Euroclear. Vi deltar ofta på bolagsstämmor som ordförande och/eller protokollförare samt åtar oss styrelseuppdrag. Vi upprättar och förvaltar incitamentsprogram och lämnar goda råd i samband med investeringar i ert bolag.

Vi erbjuder bolagsrättsliga tjänster för alla branscher, såväl för publika som privata bolag. Bland våra kunder märks allt från entreprenörsdrivna bolag till större finansiella aktörer och riskkapitalbolag.Allmän bolagsrätt och bolagsetableringar

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra klienter med:...

– Etablering av aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och föreningar

– Nyemission av aktier och andra former av kapitalanskaffning

– Emissioner av skuldebrev förenade med optionsrätt

– Incitamentsprogram för anställda

– Kompanjonavtal, joint ventures och andra samarbetsavtal

– Strukturering och omstrukturering av företag och företagsgrupper

– Bolagsstämmor med mera

Verksamma inom området

Johan Norén Lisse-Lotte Bolin Mattias Larsson Claes Hagberg
Läs merFäll ihop texten

Franchisejuridik

Eftersom varumärkens betydelse fortsätter att öka, får jurister allt oftare frågor rörande franchise, det vill säga då...

ett varumärke på vissa villkor och inom ramen för ett större koncept, får användas av annan än rättighets- havaren. Vi kan genom erfarenhet från bland annat detaljhandel och restaurangbranschen erbjuda rådgivning inom detta rättsområde.

Verksamma inom området

Åsa Thorell Hejdenberg
Läs merFäll ihop texten

Kapitalanskaffning

Våra jurister kan assistera vid genomförande av kapitalanskaffning, bland annat genom hantering av emissionsfrågor, oavsett...

om det gäller nyemission, upprättande av optionsprogram eller annat.

Läs merFäll ihop texten

Aktiemarknadsrätt

Fylgia tillhandahåller löpande aktiemarknadsrättslig rådgivning till bolag noterade på såväl Stockholmsbörsen som övriga...

marknadsplatser och biträder därutöver i transaktioner med börsrättsliga inslag.

I den aktiemarknadsrättsliga rådgivningen ingår regelmässigt bl.a. biträde vid bolagsstämmor, med emissioner och incitamentsprogram, samt med bolagsstyrningsfrågor. Fylgia har även framgångsrikt biträtt vid börsintroduktioner.

Verksamma inom området

Anders Aspegren
Läs merFäll ihop texten

Våra specialister inom detta område

Anders Aspegren
Advokat & Delägare, MP
Mattias_Larsson_712x830
Advokat & Delägare
Åsa Thorell Hejdenberg
Advokat & Delägare

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen