Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Välkommen Martin Wiklundh – Fylgias nya advokat och delägare!

Martin, berätta lite om din bakgrund
Efter min examen vid Stockholms universitet gick jag den traditionella banan och genomförde notariemeritering vid tingsrätt. Under notarietjänstgöringen fick jag möjlighet att arbeta med ärenden vid fastighetsdomstol vilket gjorde att jag blev intresserad av fastighetsrätt. När notarietjänstgöringen var avslutad fick jag anställning på advokatbyrå och arbetade då med M&A och då särskilt mot fastighetsbranschen. Vid denna tid väcktes mitt intresse för entreprenadjuridik som är det område som jag har specialiserat mig på och som fortfarande är det rättsområde som jag brinner särskilt för.

Vad tror du din största tillgång är för Fylgia?
Jag tror att min specialisering inom entreprenad- och konsulträtt är min största tillgång för Fylgia. Jag har under de senaste 9 åren nästan uteslutande jobbat med dessa frågor inom ramen för processer men även mer proaktivt i projekt för att process skall kunna undvikas eller för att positionera sig inför processer. Jag har en helhetssyn på projekten och en förståelse för byggprocessen och de problem man kan ställas inför. Jag är också mån om att den viktiga kommersiella aspekten inte hamnar i bakgrunden vid tillämpningen av juridiken.

Hur ser framtiden ut inom ditt område?
Byggbranschen har varit väldigt het de senaste åren. Min känsla är att vissa delar av byggbranschen alltjämt är het medan vi har sett en nedgång i vissa delar av branschen. Inom vissa segment så har det skett en väldig inbromsning. Vad gäller juridiken i branschen så ser jag med stor spänning fram mot de nya editioner av standardavtalen som är på väg ut på marknaden.

Kontaktuppgifter till Martin hittar du här.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen