Nyheter

←Tillbaka Nyheter, Pressmeddelanden /

TeknikMagasinet Sweden AB i konkurs – förvärvat av Ambia Trading Group AB

OBS! Det har under perioden 10 mars – 4 maj 2021 pågått ett s.k. bevakningsförfarande vid Solna tingsrätt mål nr K 400-20, vilket innebär att de borgenärer som önskat göra gällande fordringar i konkursen haft att anmäla/bevaka dessa till tingsrätten senast den 4 maj. Det är bara fordringar som har bevakats som är berättigade till utdelning i konkursen. Efter denna tidpunkt går det att efterbevaka en fordran, men då utgår en efterbevakningsavgift om 1 428 kr. Kontakta Solna tingsrätt för närmare information om hur detta går till.

Teknik Magasinet Sweden AB försattes i konkurs den 15 januari 2020. Advokat Bo Söder har förordnats till konkursförvaltare. Tillsvidare hålls samtliga butiker öppna som vanligt.
Uppdaterad information kommer meddelas löpande här.

Gällande köpta varor före konkursen gäller följande: Inga returer, reklamationer eller byten kan göras. Observera att presentkort inte gäller som betalningsmedel i något avseende. Om presentkort finns kan motsvarande belopp bevakas som en fordran i konkursen. Bevakning av fordran görs via mejl till [email protected]. Se blankett här nedan för att underlätta bevakning. Om det blir aktuellt med utdelning kan inte bedömas i detta läge.

Kunder som betalat och beställt varor som ännu inte levererats ombeds omgående kontakta konkursförvaltningen enligt nedan kontaktuppgifter för att utröna om leverans är möjlig och under vilka förutsättningar. Generella frågor om konkursen och frågor om bevakningar e t c hänvisas till i första hand [email protected]. Frågor om lönegaranti ställs enbart per mail till [email protected].

———————————————-

Uppdatering 2020-05-11: Konkursförvaltaren har vid konkursutredningen konstaterat att presentkort som sålts under den företagsrekonstruktion som föregått konkursen omfattas av förmånsrätt enligt 10 § 2 st. 4 p förmånsrättslagen. Detta innebär att förskottsbetalning kan ske av fordringar avseende presentkort som inhandlats under perioden 2019-06-18–2020-01-15.

Fordringsägare som har presentkort som omfattas av förmånsrätt enligt ovan ombeds meddela konkursförvaltaren genom ifyllande av blankett nedan, benämnd ”Bevakningsanmälan för presentkortsborgenärer”. Anmälan sker endast genom denna blankett. Aktuellt presentkort ska bifogas i original eller som kopia (notera att presentkortsnumret måste framgå). Vänligen texta och fyll i samtliga uppgifter.

Blanketten och presentkort (i original eller kopia) skickas till [email protected] eller per post till Teknikmagasinet Sweden AB:s konkursbo, c/o Advokatfirman Fylgia, Box 55555, 102 04 Stockholm. Eventuella frågor ställs endast till angiven e-postadress.

Notera särskilt att andra fordringar inte omfattas, t.ex. presentkort inhandlade under annan period än den angivna, reklamationer, tillgodohavanden, byten eller varor som inte levererats. Om utdelning blir aktuell meddelas detta genom tingsrättens kungörelse om bevakningsförfarande och utskick till kända borgenärer.

Bevakningsanmälan för presentkortsborgenärer

———————————————-

Uppdatering 2020-01-30: Ambia Trading Group AB (”Ambia”) har genom dotterbolag förvärvat huvuddelen av rörelsen i Teknikmagasinet den 29 januari 2020. Förvärvet omfattar bolagets lager och inventarier, aktierna i det helägda norska dotterbolaget med 35 butiker, och en rätt att förhandla om fortsatta hyresförhållanden med ca 50 butiker i Sverige. Tillträde ska ske den 10 februari 2020. För mer information hänvisas till Ambias pressmeddelande: Läs mer

Fram till den 10 februari 2020 fortsätter verksamheten i konkursboets regi på samma sätt som tidigare under konkursen. Under denna period gäller vad som tidigare angetts avseende presentkort, returer, reklamationer och byten ovan. Det är i nuläget inte bestämt huruvida köparen kommer att lösa in presentkort som utfärdats av konkursbolaget. Någon skyldighet att göra detta finns inte.

Vi är glada och mycket nöjda med att Teknikmagasinets verksamhet genom försäljningen kommer att leva vidare även fortsättningsvis.

Konsumentinformation-Teknikmagasinet

Fordringsanmälan i Teknikmagasinet

Vanliga frågor och svar om lönegaranti

Fylgias team består av:

 

Advokat Bo Söder, Advokat Göran Mandorff, Advokat Henrik Börjesson, Bitr.jurist Tobias Gårderyd, Bitr.jurist Matilde Hellsten

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen