Arbetsrätt

Gå till en annan tjänst
portf-black

Arbetsrätt

Arbetsrätt innebär arbete med frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan röra sig om frågor såsom omstruktureringar, disciplinåtgärder, upphörande och ingående av anställning, övergång av verksamhet vid uppköp av ny verksamhet eller överlåtelse mm. De flesta företag som har eller vill anställa personal kommer i kontakt med dessa frågeställningar.

Alla typer av frågor

Fylgia hjälper till med alla typer av frågeställningar inom arbetsrätt; t.ex. anställnings upphörande och ingående (anställningsavtal och anställningsvillkor), avslutande av anställningar på grund av personliga skäl, arbetsbrist eller avsked, konkurrens- och sekretessklausuler, brott mot lagen om företagshemligheter, ledighets- och diskrimineringslagar m.m.

Lång erfarenhet inom arbetsrätt

De som arbetar med arbetsrätt på Fylgia har lång erfarenhet av arbete med arbetsrätt, inte bara inom ramen för advokatverksamhet.

Arbetsrättsliga tvister

Arbetsrättsliga tvister kan kosta stora summor och såsom företag handlar det bland annat om att vara proaktiv och se över sina regelverk innan man hamnar i tvist. Arbetsrättsliga tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, kan komma att pågå mycket länge, ofta med skyldighet för arbetsgivaren att fortsätta att utge lön till arbetstagaren. Det är också vanligt att företag inför uppköp och överlåtelse av verksamhet ser över sina kostnader för personal genom översyn av t.ex. anställningsavtal och pensionsåtaganden i sk due diligence. Allt detta hjälper Fylgias jurister gärna till med.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen