Likvidation steg för steg

Gå till en annan tjänst

Frivillig likvidation och Tvångslikvidation

Vad är skillnaderna mellan frivillig likvidation och tvångslikvidation?
Vad händer med bolagets tillgångar under likvidationen?
Hur lång är kallelsetiden för okända borgenärer och varför är det viktigt för likvidationsprocessen?
Vilken roll spelar den avgående styrelsen och vad är deras ansvar i likvidationsprocessen?

Dessa är några av de frågor som du får svar på i vår steg-för-steg-guide för likvidationsprocessen.

Frivillig likvidation steg för steg

 1. Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation och ansöker därefter hos Bolagsverket eller tingsrätten om registrering av likvidationsbeslutet.
 2. Bolagsverket eller tingsrätten utser en likvidator som ersätter styrelsen och en eventuell verkställande direktör. Om aktiebolaget har valt att ha revisor har revisorn kvar sitt uppdrag under likvidationen.
 3. Likvidatorn utreder och omhändertar bolagets tillgångar. I den mån det behövs omvandlar likvidatorn bolagets tillgångar till pengar.
 4. Likvidatorn kallar på okända borgenärer. Kallelsetiden är sex månader.
 5. Den avgående styrelsen skall avge en s.k. avgåenderedovisning.
 6. När bolagets verksamhet är avvecklad och kallelsetiden på okända borgenärer löpt ut lägger likvidatorn fram sin slutredovisning på bolagsstämma.
 7. Likvidatorn anmäler till Bolagsverket att slutredovisning lagts fram på bolagsstämma. Bolaget anses därmed upplöst.
 8. Överskottet skiftas ut (fördelas) till aktieägarna, om inte annat har bestämts i bolagsordningen.

Tvångslikvidation steg för steg

 1. Bolagsverket eller allmän domstol fattar beslut om tvångslikvidation och utser en likvidator.
 2. Likvidatorn försöker etablera kontakt med den tidigare styrelsen och aktieägare.
 3. Likvidatorn utreder och omhändertar bolagets tillgångar. I den mån det behövs omvandlar likvidatorn bolagets tillgångar till pengar.
 4. Om det visar sig att bolaget saknar tillgångar för betalning av bolagets skulder och likvidationskostnaderna ansöker likvidatorn om att bolaget ska försättas i konkurs. I annat fall fortgår arbetet med att likvidera bolaget.
 5. Likvidatorn kallar på okända borgenärer. Kallelsetiden är sex månader.
 6. Den avgående styrelsen skall avge en s.k. avgåenderedovisning.
 7. När bolagets verksamhet är avvecklad och kallelsetiden på okända borgenärer löpt ut lägger likvidatorn fram sin slutredovisning på bolagsstämma.
 8. Likvidatorn anmäler till Bolagsverket att slutredovisning lagts fram på bolagsstämma. Bolaget anses därmed upplöst.
 9. Överskottet skiftas ut (fördelas) till aktieägarna, om inte annat har bestämts i bolagsordningen.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen