Entreprenadrätt

Gå till en annan tjänst
fylgia-ikon-fastighet

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt kallas även för entreprenadjuridik och inkluderar såväl konsumententreprenader som kommersiella entreprenader.

I konsumententreprenader regleras rättigheter och skyldigheter i konsumenttjänstlagen, och ibland träffas även särskilda standardavtal för nyuppförande av småhus (ABS 18) eller renoveringsarbeten (Hantverkarformuläret 17). Inom den kommersiella entreprenadrätten avtalar parterna ofta om att standardavtalet AB 04 eller ABT 06 ska tillämpas på kontraktsförhållandet då de standardavtalen finns till för att tillämpas inom bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader. Vid underentreprenader tillämpas ofta AB-U 07 eller ABT-U 07 som är särskilt framtagna för att tillämpas då AB 04 eller ABT 06 avtalats högre upp i kontraktskedjan. Därtill finns en rad olika entreprenadrättsliga instrument som parterna kan avtala om, såsom mät och ersättningsregler (MER) och olika allmänna material och arbetsbeskrivningar (AMA).

De kommersiella standardavtalen AB 04 och ABT 06 reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna men är inte heltäckande. Det är därför viktigt att upprätta och inkludera kontraktshandlingar som är specifikt anpassade för den aktuella entreprenaden. Det är vanligt att parterna inte är överens om frågor som rör kontraktsåtagandet omfattning, ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA), hinder och grunder för tidsförlängning samt huruvida fel föreligger i utfört arbete.

 

Vårt arbete omfattar

  • Upprättande av entreprenadkontrakt och administrativa föreskrifter
  • Granskning av kontraktshandlingar
  • Stöttning och juridisk vägledning under entreprenadtiden
  • Entreprenadtvister i allmän domstol och i skiljeförfarande

 

Vår samlade expertis

Fylgias jurister har lång erfarenhet av byggsektorns olika standardavtal och kan hjälpa er att granska eller upprätta entreprenadkontrakt, granska förfrågningsunderlag, bedöma risker och vara ett bollplank under hela byggprocessen samt företräda er i händelse av tvist. Fylgias specialister inom området har ett väl utvecklat samarbete med tekniska konsulter som biträder med utredningsarbete och sakkunnig kompetens vid tvister. Fylgia representerar såväl beställare som entreprenörer och underentreprenörer.

Fylgias specialister håller även kurser, utbildningar och seminarier för de som vill lära sig om entreprenadrätten och skräddarsyr utbildningen så att de passar era önskemål och behov.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen