08 442 53 00
inbox@fylgia.se

Obeståndsrätt

Gå till en annan tjänst
fylgia-ikon-eye-blue

Obeståndsrätt

Fylgia har en av Sveriges största samlade obeståndsavdelningar. Här finns tolv konkursförvaltare, fyra handläggande biträdande jurister och dessutom ett tiotal anställda som sköter administrationen i konkurser. Fylgia har handlagt många stora och komplicerade konkurser under de senaste åren.

Juristerna på obeståndsavdelningen verkar även som rekonstruktörer i företagsrekonstruktioner samt som likvidatorer i likvidationer på uppdrag från Bolagsverket.Företagsrekonstruktioner

Företagsrekonstruktion är ännu en relativt ny företeelse i svensk rätt, infört 1996. Rekonstruktion ger ett företag möjlighet...

att sanera sin ekonomi och undvika konkurs.

Genom att en erfaren advokat förordnas som rekonstruktör och går igenom bolagets affärer, finns en möjlighet att förhandla om underhandsackord – eller att genomdriva ett tvångsackord. Ett underhandsackord innebär att skulderna förhandlas ned till en nivå som borgenär och gäldenär frivilligt kan acceptera. Ett tvångsackord är ett ackord som, förutsatt att en viss majoritet av borgenärerna ställer sig bakom det, genomtvingas genom domstolsbeslut. En företagare som i händelse av finansiella svårigheter kontaktar advokat för att undersöka förutsättningarna för en rekonstruktion ökar möjligheterna att rädda sitt företag. Förutsättningarna för att en företagsrekonstruktion ska vara framgångsrik är i allmänhet att bolaget i fråga agerar tidigt och då kontaktar en advokat med specialistkompetens för vidare rekonstruktionsplanering.

Verksamma inom området

Anders Aspegren Bo Söder Ferdinand Hellers Göran Mandorff Henrik Börjesson Jakob Callmander Johan Norén Josefin Müntzing Alm Lars Nylund Ulf Andersen Staffan Cassmer
Läs merFäll ihop texten

Konkurser

Fylgia har tolv advokater som är konkursförvaltare som löpande får förordnanden från tingsrätt att hantera konkurser....

Därmed torde Fylgia ha Sveriges största samlade grupp konkursförvaltare. Vi besitter en mycket bred erfarenhet av obeståndsjuridik i allt från börsnoterade företag, via småföretag, handelsbolag, kommanditbolag och föreningar, till fysiska personer som gått i konkurs.

Genom vårt kontaktnät, erfarenhet och byråorganisation kan vi tillhandahålla en effektiv konkurshantering. Vi ger även råd till parter som kommer i kontakt med konkurser.

Verksamma inom området

Anders Aspegren Anders Flinck Bo Söder Ferdinand Hellers Göran Mandorff Henrik Börjesson Jakob Callmander Johan Norén Johan Sandberg Josefin Müntzing Alm Lars Nylund Ulf Andersen Staffan Cassmer
Läs merFäll ihop texten

Likvidationer

Likvidation av ett bolag är en formaliserad hantering varigenom avsikten är att ett bolagets samtliga skulder betalas...

och att därefter kvarvarande egendom, som både kan vara reda pengar eller annan typ av egendom såsom värdepapper, fastigheter eller immateriella rättigheter etc., utskiftas till aktieägarna. Under en likvidation träder likvidatorn i styrelsens ställe. Aktieägarna har kvar sin ställning som högsta beslutande organ genom bolagsstämman.

Beslut om likvidation tas antingen frivilligt av bolaget eller tvångsvis genom beslut av Bolagsverket eller domstol.

Våra advokater har stor erfarenhet av alla typer av likvidationer. Genom vår erfarenhet och organisation kan vi hantera likvidationer i alla typer av bolag.

Verksamma inom området

Bo Söder Ferdinand Hellers Göran Mandorff Jakob Callmander Johan Norén Josefin Müntzing Alm Lars Nylund Ulf Andersen
Läs merFäll ihop texten

Sakrätt och Återvinning

Till de juridiska frågor som upplevs som mest svårförståeliga för den drabbade hör sakrättsliga...

frågor – det vill säga vem det är som har bäst rätt till ett värdeföremål eller belopp när motparten är på obestånd.

Genom vår erfarenhet som konkursförvaltare, likvidatorer och affärsjurister har vi erfarenhet av att pröva frågorna från alla sidor och kan därför effektivt bedöma en komplicerad situation. Inte minst gäller detta i fall då konkursförvaltare kräver någon på återvinning till ett konkursbo, där våra jurister är vana vid att agera ombud för den som krävs på betalning.

Verksamma inom området

Johan Norén Josefin Müntzing Alm Lars Nylund
Läs merFäll ihop texten

Utsökningsrätt

Fylgia assisterar klienter i alla frågor gällande exekution och utsökning, exempelvis utmätningar och handräckning. Vi...

kan genom våra juristers erfarenhet från konkurser och övriga obeståndsärenden ge adekvat rådgivning.

Verksamma inom området

Johan Norén Josefin Müntzing Alm
Läs merFäll ihop texten

Vanliga frågor om Obeståndsrätt

KonkurserVem får ersättning från den statliga lönegarantin?

KonkurserVad ingår i lönegarantiersättningen?

KonkurserHur stor är lönegarantiersättningen?

KonkurserVarifrån kommer pengarna?

KonkurserNär betalas pengarna ut?

KonkurserMåste jag jobba i konkursbolaget efter konkursen?

KonkurserVad gäller om jag är sjuk eller föräldraledig?

KonkurserKan jag avbryta min föräldraledighet i förtid?

KonkurserVid vilken tidpunkt ”slår jag i taket” och får inte längre ut garantilön?

KonkurserOm jag är missnöjd med beslutet enligt lönegarantilagen?

Våra specialister inom detta område

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen