08 442 53 00
inbox@fylgia.se

Hitta rätt medarbetare

Filip Åhsberger

Biträdande jurist

IT- och immaterialrätt » Personuppgiftslagen och dataskyddsfrågor » Fastighets- och miljörätt »
Erfarenhet

Biträdande jurist, Fylgia, 2018-
Sommarnotarie, Fylgia, 2017
Kvällsassistent, Fylgia, 2016-2017

Utbildning

Jur.kand. Stockholms universitet, 2018

Språk

Engelska

assistent

Lotta Falck / 08 12 40 58 20 / lotta.falck@fylgia.se

Övrig information

Publikationer:

Getting The Deal Through – Advertising & Marketing [Swedish section]

Nätverk:

Svenska föreningen för IT & Juridik (SIJU)

Nätverket för framtidens IT-jurister

Mer om Filip Åhsberger

Filip Åhsberger arbetar i Fylgias IT/IP-grupp och är verksam inom IT-rätt, särskilt inom GDPR. Hans arbete omfattar bland annat upprättande av diverse olika IT-avtal, personuppgiftspolicys/integritetspolicys, personuppgiftsbiträdesavtal, ledandet av GDPR compliance-projekt, due diligence-arbete och biträder även i tvistelösning som berör IT-området. Vidare arbetar Filip med NIS compliance-projekt samt med den kommande e-privacy förordningen. Filip arbetar även inom marknadsföringsrätt och skrev, tillsammans med Katarina Lindgren, den svenska avdelningen av 2018-års upplaga av den internationella publikationen Getting the Deal Through.

Filip är ansvarig för Nätverket för framtidens IT-jurister. Nätverkets syfte är att skapa en gemensam kontaktpunkt för yngre och relativt nyexaminerade IT-jurister.

Mer om Filip Åhsberger

Delägare

Läs mer
Anders Aspegren
Advokat & Delägare, MP
Aktiemarknadsrätt
Bank och finans
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Företagsrekonstruktioner
IT-rätt
Konkurser
Obeståndsrätt
Läs mer
Läs mer
Anders Flinck
Advokat & Delägare
Bolagsrätt
Konkurser
Obeståndsrätt
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
Bo Söder
Advokat & Delägare
Bolagsrätt
Företagsrekonstruktioner
Konkurser
Likvidationer
Obeståndsrätt
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
Ferdinand Hellers
Advokat & Delägare
Företagsrekonstruktioner
Konkurser
Likvidationer
Obeståndsrätt
Läs mer
Läs mer
Fredrik Sarman
Advokat & Delägare
Arbetsrätt
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Läs mer
Läs mer
Fredrik_181413_web
Advokat & Delägare
EU- och konkurrensrätt
Företagsöverlåtelser
Offentlig upphandling
Läs mer
Läs mer
Göran Mandorff
Advokat & Delägare
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Företagsrekonstruktioner
Konkurser
Krediträtt
Likvidationer
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
Henrik Börjesson
Advokat & Delägare
Fastighetsöverlåtelser
Företagsrekonstruktioner
Försäkrings- & skadeståndsrätt
Konkurser
Läs mer
Läs mer
Inger_A_107406-fix
Advokat & Delägare
Arrenderätt
Fastighets- och miljörätt
Fastighetsöverlåtelser
Fel i fastighet
Hyresrätt
Ledningsrätt
Miljörätt
Offentlig upphandling
Övriga nyttjanderätter
Plan- och bygglagstiftning
Speciell fastighetsrätt
Läs mer
Läs mer
Jakob Callmander
Advokat & Delägare
Bolagsrätt
Företagsrekonstruktioner
Konkurser
Likvidationer
Obeståndsrätt
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
Johan Norén
Advokat & Delägare
Allmän bolagsrätt och bolagsetableringar
Företagsrekonstruktioner
Konkurser
Likvidationer
Obeståndsrätt
Sakrätt och Återvinning
Utsökningsrätt
Läs mer
Läs mer
Johan Sandberg
Advokat & Delägare
Fastighets- och miljörätt
Fel i fastighet
Försäkrings- & skadeståndsrätt
Konkurser
Obeståndsrätt
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
Johanna Ha╠èlle╠ün Fylgia4919.8×10
Advokat & Delägare
Ekobrott
Generationsskiften
Löpande skatterådgivning
Omstruktureringar
Skatteprocess
Skatterätt
Skatterevisioner
Läs mer
Läs mer
Josefin Alm
Advokat & Delägare
Företagsrekonstruktioner
Konkurser
Likvidationer
Obeståndsrätt
Sakrätt och Återvinning
Tvistelösning
Utsökningsrätt
Läs mer
Läs mer
katarina
Advokat & Delägare
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
IT- och immaterialrätt
IT-rätt
Personuppgiftslagen och dataskyddsfrågor
Reklamjuridik
Telekomlagstiftning
Upphovsrätt
Läs mer
Läs mer
Lars Nylund
Advokat & Delägare
Företagsrekonstruktioner
Konkurser
Likvidationer
Obeståndsrätt
Processrätt
Sakrätt och Återvinning
Läs mer
Läs mer
Lisse-Lotte Forsberg
Advokat & Delägare
Allmän bolagsrätt och bolagsetableringar
Fastighets- och miljörätt
Företagsöverlåtelser
IT-rätt
Processrätt
Läs mer
Läs mer
Markus_181352_web
Advokat & Delägare
Offentlig upphandling
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
Martin_181423_web
Advokat & delägare
IT- och immaterialrätt
Läs mer
Läs mer
Mattias_Larsson_712x830
Advokat & Delägare
Allmän affärsjuridik
Allmän bolagsrätt och bolagsetableringar
Bank och finans
Bolagsrätt
EU- och konkurrensrätt
Finansiering
Företagsöverlåtelser
Läs mer
Läs mer
Ulf Andersen
Advokat & Delägare
Arbetsrätt
Företagsrekonstruktioner
Konkurser
Likvidationer
Obeståndsrätt
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
A¦èsa_Lenmor_web
Advokat & Delägare
Bostadsrätt
Fastighets- och miljörätt
Företagsöverlåtelser
Hyresrätt
Processrätt
Speciell fastighetsrätt
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
Åsa Thorell Hejdenberg
Advokat & Delägare
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Franchisejuridik
Hyresrätt
Läs mer

Advokater och Biträdande jurister

Läs mer
Björn_181326_web
Biträdande jurist
IT- och immaterialrätt
Obeståndsrätt
Läs mer
Läs mer
Christopher J_web
Biträdande jurist
Läs mer
Läs mer
Claes Hagberg
Advokat (konsult)
Allmän bolagsrätt och bolagsetableringar
Arrenderätt
Företagsöverlåtelser
Hyresrätt
Läs mer
Läs mer
eddie_exelin_web
Biträdande jurist
Bolagsrätt
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
Filip mini
Biträdande jurist
Generationsskiften
IT- och immaterialrätt
Löpande skatterådgivning
Omstruktureringar
Skatteprocess
Skatterätt
Skatterevisioner
Läs mer
Läs mer
Johan-O
Advokat (konsult)
Fastighetsöverlåtelser
Företagsöverlåtelser
Hyresrätt
Läs mer
Läs mer
lina_jonsson_web
Biträdande jurist
Obeståndsrätt
Tvistelösning
Läs mer
Läs mer
Malin_Sanderson_2708_web
Biträdande jurist
Generationsskiften
Löpande skatterådgivning
Obeståndsrätt
Omstruktureringar
Processrätt
Skatteprocess
Skatterätt
Skatterevisioner
Läs mer
Läs mer
Nicole_Sygut_web
Biträdande jurist
Fastighets- och miljörätt
Företagsöverlåtelser
Läs mer
Läs mer
Tobias_181257_web
Biträdande jurist
Generationsskiften
Löpande skatterådgivning
Obeståndsrätt
Omstruktureringar
Processrätt
Skatteprocess
Skatterätt
Skatterevisioner
Läs mer

Samarbetande konsulter

Läs mer
Kent Löfgren, Skattekonsult
Skattekonsult
Generationsskiften
Löpande skatterådgivning
Omstruktureringar
Skatteprocess
Skatterätt
Läs mer

Affärsstöd

Assistenter

Juniorassistenter

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen