Konkurs steg för steg

Gå till en annan tjänst

När en person eller ett bolag (gäldenären) inte kan betala sina skulder i tid och inte heller kommer kunna betala skulderna inom överskådlig framtid är gäldenären på obestånd och skall försättas i konkurs.

En konkurs följer vissa bestämda steg som kan sammanfattas på följande sätt:

  1. Ansökan om konkurs ges in till tingsrätten. Ansökan kan göras antingen av gäldenären själv eller av någon fordringsägare. Den som ansöker kan föreslå en konkursförvaltare som denne har särskilt förtroende för.
  2. Tingsrätten beslutar om att försätta gäldenären i konkurs och utser en konkursförvaltare.
  3. Konkursförvaltaren utreder och omhändertar gäldenärens tillgångar.
  4. Konkursförvaltaren upprättar en bouppteckning över gäldenärens tillgångar och skulder.
  5. Gäldenären avlägger ed på att bouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial är riktiga.
  6. Konkursförvaltaren utreder om hela eller delar av verksamheten kan överlåtas till nya ägare som kan driva verksamheten vidare.
  7. De delar av verksamheten som inte kan överlåtas till nya ägare säljs på annat sätt, oftast genom auktion. Gäldenären utestående kundfordringar och andra fordringar drivs in.
  8. Konkursförvaltaren fattar beslut om lönegaranti till bolagets anställda.
  9. Konkursförvaltaren granskar gäldenärens bokföring och upprättar en redogörelse över bokföringens skick, orsaken till och tidpunkten för obeståndet, om grund för återvinning till konkursboet föreligger, om olagliga värdeöverföringar skett, om tidpunkten för styrelsens skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning samt om grund för skadestånd föreligger.
  10. De medel som influtit till konkursboet fördelas, efter det att kostnaderna för konkursen har betalats, mellan borgenärerna i samband med att konkursen avslutas enligt reglerna i förmånsrättslagen.

Behöver du ansöka om att försätta ditt eget eller någon annans företag i konkurs? Tveka inte att kontakta någon av Fylgias konkursförvaltare för ett inledande samtal.

Våra specialister inom detta område

Anders_Aspegren
Advokat & Delägare
Ander_Flinck
Advokat & Delägare
Bo_Soder
Advokat & Delägare
Goran_Mandorff
Advokat & Delägare
Jakob_Callmander
Advokat & Delägare
Johan_Noren
Advokat & Delägare
Johan_Sandberg
Advokat & Delägare
Lars_Nylund
Advokat (Konsult)
Mathias Winge
Advokat & Delägare
Thomas Ehrner_712
Advokat (konsult)

Övriga verksamma inom området

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen